BASEBALL STARS ASSOCIATION
SAN JOSE HAWKS AT AUSTIN RIVER SHARKS
03/20/2035
 
BASEBALL STARS ASSOCIATION
SAN JOSE HAWKS AT AUSTIN RIVER SHARKS
GAME ID: 12480 - TUESDAY, MARCH 20TH, 2035 - GAME LOG
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 R H E
San Jose Hawks 0 1 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 3 7 12 1
Austin River Sharks 0 0 1 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 18 1
SAN JOSE BATTING LINESCORES AUSTIN BATTING LINESCORES
Player AB R H RBI BB K LOB AVG HR RBI
T. Klein CF 3 0 0 0 0 1 3 .171 2 4
   a-J. Salas PH, LF, RF 5 1 2 0 1 1 0 .423 0 2
M. Ortega DH 3 0 1 0 0 0 0 .341 4 12
   b-S. Harris DH 5 1 2 2 0 1 1 .268 2 9
V. Gaines LF 3 1 1 0 0 1 1 .275 1 7
   c-F. Sauceda PH, CF 3 0 0 0 2 2 1 .314 1 5
J. Rodríguez RF 3 0 0 0 0 0 2 .410 0 9
   d-J. Morales PH, LF 4 0 0 0 1 1 2 .179 1 5
W. Morgan 3B 7 1 2 0 1 3 2 .235 2 7
G. Miao 1B 5 2 2 1 3 2 1 .298 0 2
M. Richardson C 4 0 1 0 0 0 3 .231 0 1
   g-T. Gilliam C 4 1 0 0 0 2 6 .219 2 3
D. Brown SS 2 0 0 0 0 0 2 .200 0 2
   e-Á. De Jesús PH, 2B 4 0 1 3 1 2 0 .379 2 12
P. Stephens 2B 2 0 0 0 0 1 0 .217 0 4
   f-J. Marshall PH, 2B, SS 4 0 0 0 1 0 2 .204 0 3
Totals 61 7 12 6 10 17 26      
a - J. Salas pinch hit for T. Klein in the 7th
b - S. Harris substituted for M. Ortega in the 7th
c - F. Sauceda pinch hit for V. Gaines in the 7th
d - J. Morales pinch hit for J. Rodríguez in the 8th
e - Á. De Jesús pinch hit for D. Brown in the 9th
f - J. Marshall pinch hit for P. Stephens in the 9th
g - T. Gilliam substituted for M. Richardson in the 9th

BATTING
Doubles: W. Morgan (6, 8th Inning off M. Guerra, 0 on, 1 out) Á. De Jesús (3, 17th Inning off D. Clemons, 3 on, 2 outs)
Home Runs: S. Harris (2, 9th Inning off D. Ramsey, 1 on, 2 outs)
Total Bases: M. Richardson , M. Ortega , W. Morgan 3 , G. Miao 2 , V. Gaines , J. Salas 2 , S. Harris 5 , Á. De Jesús 2
2-out RBI: S. Harris , Á. De Jesús
Runners left in scoring position, 2 outs: T. Klein , M. Richardson , D. Brown , W. Morgan 2 , J. Morales , J. Marshall
GIDP: T. Gilliam
Hit by Pitch: P. Stephens , D. Brown
Team LOB: 15

BASERUNNING
SB: W. Morgan (3) , V. Gaines (2) , F. Sauceda 2 (4) , J. Morales (1)
CS: J. Salas (1)

FIELDING
Errors: D. Brown
Player AB R H RBI BB K LOB AVG HR RBI
G. Bishop 2B 3 0 0 0 0 0 3 .175 1 3
   a-M. De Jesús PH, RF 5 1 1 0 1 0 2 .293 0 4
J. Hernández RF 3 0 1 1 0 0 2 .364 1 6
   b-E. López PH, 2B 3 1 1 0 0 0 0 .286 0 3
   j-T. Colbert PH, SS 3 0 0 0 0 0 1 .200 0 0
A. Gavi 3B 3 0 0 0 0 0 4 .204 1 4
   c-A. Ortega PH, 1B 4 1 3 1 1 0 0 .310 2 8
F. Cardenas 1B 2 0 0 0 1 0 0 .333 5 8
   d-P. Carrasco PH, LF 5 0 4 0 0 0 1 .300 0 3
J. Morales SS 3 0 0 0 0 0 1 .308 0 0
   e-K. Davis PH, 1B, 3B 5 0 3 2 0 1 3 .386 1 6
L. Torres DH 3 0 1 0 0 0 1 .304 4 7
   f-T. English DH 5 0 0 0 0 1 9 .167 0 1
B. Madrigal LF, SS 3 1 1 0 0 0 2 .200 1 5
   g-S. Young PH, SS, 2B 5 0 0 0 0 4 4 .129 1 1
J. Vásquez CF 8 0 2 0 0 1 1 .366 0 3
J. Acevedo C 3 0 1 0 1 0 1 .235 1 4
   h-E. Vargas PH 1 0 0 0 0 0 0 .318 0 3
   i-C. Fox C 3 0 0 0 0 0 1 .167 0 1
Totals 70 4 18 4 4 7 36      
a - M. De Jesús pinch hit for G. Bishop in the 7th
b - E. López pinch hit for J. Hernández in the 7th
c - A. Ortega pinch hit for A. Gavi in the 7th
d - P. Carrasco pinch hit for F. Cardenas in the 7th
e - K. Davis pinch hit for J. Morales in the 7th
f - T. English substituted for L. Torres in the 7th
g - S. Young pinch hit for B. Madrigal in the 8th
h - E. Vargas pinch hit for J. Acevedo in the 10th
i - C. Fox substituted for E. Vargas in the 11th
j - T. Colbert pinch hit for E. López in the 13th

BATTING
Doubles: J. Vásquez (6, 8th Inning off F. Corona, 0 on, 1 out)
Total Bases: B. Madrigal , J. Vásquez 3 , L. Torres , J. Acevedo , J. Hernández , M. De Jesús , E. López , A. Ortega 3 , P. Carrasco 4 , K. Davis 3
2-out RBI: J. Hernández , A. Ortega , K. Davis
Runners left in scoring position, 2 outs: B. Madrigal , A. Gavi 2 , M. De Jesús 2 , T. English 2 , S. Young 2
Team LOB: 18

BASERUNNING
SB: J. Vásquez (2)

FIELDING
Errors: S. Young
Double Plays: 1 (Young-Colbert-Ortega)
PB: C. Fox
SAN JOSE PITCHING LINESCORES AUSTIN PITCHING LINESCORES
Player IP H R ER BB K HR PI PS ERA
A. Green 4.0 3 1 1 1 1 0 54 32 3.38
T. Hernández 2.0 1 0 0 1 0 0 27 17 4.50
J. Martínez H (6) 0.1 0 0 0 0 0 0 1 1 5.40
B. Davis BS (1) 0.2 4 2 2 1 0 0 21 13 4.82
F. Corona 1.0 1 0 0 0 1 0 12 8 1.29
J. Cordero H (1) 0.1 1 1 1 1 0 0 7 3 7.15
C. Marshall BS (1) 2.2 3 0 0 0 1 0 35 25 3.77
C. Henry W (1-1) 6.0 5 0 0 0 4 0 58 40 2.16
PITCHING
Game Score: A. Green 52
Batters Faced: A. Green 16, T. Hernández 9, J. Martínez 1, B. Davis 7, F. Corona 4, J. Cordero 3, C. Marshall 11, C. Henry 23
Ground Outs - Fly Outs: A. Green 7-4, T. Hernández 4-2, J. Martínez 1-0, B. Davis 1-1, F. Corona 2-0, J. Cordero 1-0, C. Marshall 3-4, C. Henry 3-11
Pitches - Strikes: A. Green 54-32, T. Hernández 27-17, J. Martínez 1-1, B. Davis 21-13, F. Corona 12-8, J. Cordero 7-3, C. Marshall 35-25, C. Henry 58-40
Inherited Runners - Scored: C. Marshall 2-1
Player IP H R ER BB K HR PI PS ERA
P. Hardy 4.0 2 1 1 1 4 0 67 37 3.15
P. González 3.0 4 1 1 0 3 0 53 33 1.23
A. Longoria H (1) 0.1 0 0 0 0 1 0 4 4 0.00
M. Guerra H (3) 0.2 1 0 0 0 1 0 11 7 1.69
D. Ramsey BS (1) 1.0 2 2 2 1 1 1 29 17 5.02
Z. Hoong 2.0 0 0 0 3 4 0 38 17 0.79
J. Delgado 2.0 0 0 0 0 2 0 29 18 6.75
B. Johnson 2.0 1 0 0 1 1 0 23 12 0.00
D. Clemons L (0-2) 2.0 2 3 3 4 0 0 37 18 22.50
PITCHING
Game Score: P. Hardy 57
Batters Faced: P. Hardy 17, P. González 13, A. Longoria 1, M. Guerra 3, D. Ramsey 6, Z. Hoong 8, J. Delgado 7, B. Johnson 7, D. Clemons 11
Ground Outs - Fly Outs: P. Hardy 3-5, P. González 4-2, A. Longoria 0-0, M. Guerra 1-0, D. Ramsey 0-2, Z. Hoong 0-1, J. Delgado 2-2, B. Johnson 2-2, D. Clemons 2-3
Pitches - Strikes: P. Hardy 67-37, P. González 53-33, A. Longoria 4-4, M. Guerra 11-7, D. Ramsey 29-17, Z. Hoong 38-17, J. Delgado 29-18, B. Johnson 23-12, D. Clemons 37-18
WP: P. Hardy 2
Hit Batsmen: P. Hardy 2
GAME NOTES
Player of the Game: Carl Henry
Ballpark: Spring Ballpark
Weather: Partly Cloudy (58 degrees), no wind
Start Time: 7:05 pm EST
Time: 6:14
Attendance: 5000
Special Notes: RP Juan Cordero was injured while pitching.
Tuesday, May 21st, 2019 - OOTP Baseball 18.8 Build 76